اصطلاح قمار باز

روی کسانی که بازی پوکر را انجام میدادندیا روی اسب ها شرط بندی میکردند گذاشته شده بود اگر کسی به شما میگوید قمار باز ناراحت نشوید اینیک واژه بد نیست.

در واقع به کسانی که به هر نحوی شرط بندی میکنند قمار باز میگویند تمامی کاربرسایت انفجار ان سایت های شرط بندی قمار باز به حساب می‌آیند.

کاربران سایت های شرط بندی انواع مختلفی دارند و هر کاربر یا قمار بازی از شرط بندی کردن هدفی دارد در این مطلب امروز قصد داریم که به شما بگوییم قمار بازان یا کسانی که شرط بندی میکنند چند دسته هستند و انواع آن ها را به شما معرفی کنیم.

با خواندن این مطلب شما میتوانید شخصیت شرط بندی خود را بشناسید و به خود پی ببرید و اگر فرد خوبی در شرط بندی نیستید به اشتباهات خود فکر کنید.

انواع کاربر شرط بندی

دسته اول از قمار بازان کسانی هستند که کل زندگی خود را پای قمار و یادگیری شرط بندی گذاشته اند این کاربران باخت های خیلی زیادی داشته اند و برد های خیلی زیاد ترین داشته اند و تجربه بسیاری در این راستا کسب کرده اند.

بازیهای قمار نیز به چند دسته تقسیممیشوند که خود آن باعث می شود شما بدانید به چهنحوی در حال قمار هستید به عنوان مثال قمار در بازی انفجار کاملا متفاوت بوده و مثلپیشبینیفوتبالیاسایربازیهایکازینودیگرنمیباشد.

در بازی انفجار شما باکامپیوتربازیمیکنید و در واقعیتاگر برنده شویدپول شخص خاصی وارد جیب شما نمی شود و این موضع از حیث حلال یا حرام بودن باید مطرح می شد.

این افراد اکثراً افراد ثروتمندی هستند و از شرط بندی درآمد کسب کرده اند و بجزء شرط بندی کردن کار و شغل دیگری ندارند.

افرادی که میخواهند از طریق شرط بندی درآمد کسب کنند تمرکز خود را روی تنها 2 یا 3 روش برای شرط بندی میگذارند و تنها با توجه به بررسی های خودشان از این ها درآمد کسب میکنند.

تحقیقات نشان داده است افرادی که از طریق شرط بندی درآمد کسب میکنند بیشتر از طریق بازی پوکر و پیش بینی ورزشی درآمد کسب میکنند، اگر جزء کسانی هستید که میخواهید از شرط بندی درآمد کسب کنید حتما توصیه میشود بازی پوکر یا پیش بینی های ورزشی را انجام بدید.

دسته دوم از کاربران کسانی هستند که هدف شان از شرط بندی گذراندن اوقات شان و سرگرمی است، این دسته از کاربران هم پیش بینی فوتبال را انجام میدهند و همراه با آن بازی های فوتبال را میبینند و همیشه روی بازی های مهم شرط بندی میکنند و یا اگر پیش بینی فوتبال انجام ندهند بازی های کازینویی جذاب مانند ماشین اسلات ها و بازی های کارتی انجام میدهند.

دسته آخر از کسانی که شرط بندی میکنند کسانی هستند که هیچ هدفی از شرط بندی کردن ندارند و هیج استراتژی ای را یاد نگرفته اند و هیچ وقتی را برای شرط بندی نگذاشته اند این افراد تنها به دنبال کسب درآمد هستند اما هنوز سر درگم هستند.

این افراد به دلیل اینکه هنوز سردر گم هستند و آموزشی های شرط بندی را نخوانده اند و بدون برنامه ریزی شرط بندی میکنند به طور مداول دچار باخت میشوند و مانند افراد حرفه ای عمل نمیکنند.

شما میتوانید بیش از 1000 مقاله مفید شرط بندی را در مجله پارس بت بخوانید و با انواع مختلف شرط بندی آشنا شوید.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *